Bestuur Badmintonvereniging Ruinen.


Voorzitter: Lumel Brouwer, tel.nr. 0522-473440  
Secretaris:. Roy de Jong, tel. nr. 06-12632417

Penningmeester: Tony Schenkel, tel. nr. 06-21572782  

 

Bestuursleden: 
Joanne Lubbinge , tel.nr. 06-42320453

Competitieleider, Jeugdcompetitie Regio Noord: Djurre Lucardie, tel.nr 06-41923830 

 

 

 

Jeugdactiviteiten: Roy de Jong, tel. nr. 06-12632417 

Trainer: Geu Sturing

't Pluumpie is ons clubblad.
Redactie 't pluumpie:  Marjan Kroder , tel.nr. 06-14616624

E-mail : bvruinen@gmail.com

Speelgelegenheid: Sporthal "De Marse" Ruinen. Hier zijn 10 speelvelden.

Jeugd: donderdag van 19.00 - 20.00 uur, met training en begeleiding.
Oudere jeugd: donderdag van 20.00 - 20.30 uur, met training.
Senioren: donderdag van 20.00 - 22.30 uur, met 3 keer per maand training van 20.30 tot 21.00 uur. Eerste donderdag van de maand wordt er getosst.

Het seizoen loopt van september tot en met mei.

Contributie per seizoen:
Jeugd tot 12 jaar € 35,00
Jeugd 12-16 jaar € 50,00
Jeugd 17 - 25 jaar (stud) € 70,00
Senioren € 100,00
Aanmeldingkosten € 3,50
Graag automatische incasso, dit bespaart ons tijd en geld.
Bankrelatie: RaboBank Ruinen nr. NL35 RABO 0379038080
Incassant-ID NL16ZZZ400468500000

Wie kan er lid worden?: In principe iedereen van 7 jaar en ouder. Het lidmaatschap is persoonlijk.
Rackets: Voor beginners adviseren wij een goed maar niet te duur racket aan te schaffen. Indien u tijdelijk uw eigen racket niet kunt gebruiken kunt u spelen met een racket van de vereniging.


Opzeggging Lidmaatschap: Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (1 augustus) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Uitzonderingen worden geregeld in de statuten.

 

 

WET AVG en Badmintonvereniging Ruinen.
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

 

Privacy statement

De gegevens die je aan de Badmintonvereniging Ruinen verstrekt worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet voor andere doeleinden gebruikt of ter beschikking gesteld aan derden. Badmintonvereniging Ruinen zal verder zo zorgvuldig als mogelijk met je gegevens omgaan.

Badmintonvereniging Ruinen vraagt alleen gegevens die nodig zijn voor de registratie van het lidmaatschap. Dit betreft:

Naam

Adres

Woonplaats

Geslacht

Geboortedatum

Banknummer

e-mail adres.

 

Het Banknummer is nodig om je contributie automatisch te kunnen innen. Het e-mailadres is nodig om iets naar je toe te kunnen sturen zoals wedstrijdschema’s , toernooien en overig nieuws.

Badmintonvereniging Ruinen verzamelt geen andere gegevens dan strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website. Er worden nooit persoonlijke gegevens van leden op de website vermeld. In wedstrijdverband of toernooi kan alleen je naam worden vermeld of een foto van de winnaars.

Badmintonvereniging Ruinen maakt ook gebruik van Facebook. Dit wordt strikt gebruikt om te informeren en om leden en anderen uit te nodigen. Voor het plaatsen van foto’s op Facebook zal altijd vooraf om toestemming worden gevraagd.

Je persoonlijke  gegevens zijn veilig opgeslagen in ons eigen ledenbestand waar anderen geen toegang toe hebben. De ledenadministratie wordt beheerd in een Excel programma waarop een antivirus systeem van Norton is geïnstalleerd. Regelmatig vindt een back-up plaats op een externe harde schijf die in een afgesloten kast wordt bewaard. 

Als je je uitschrijft als lid van de Badmintonvereniging Ruinen dan worden al je persoonlijke gegevens gewist.

Badmintonvereniging zal je nooit actief benaderen voor zaken anders dan noodzakelijk voor een goede uitoefening van de sport.

Mocht je desondanks niet tevreden zijn over het privacy beleid van Badmintonvereniging Ruinen dan stellen we het zeer op prijs dat je daarover contact met ons opneemt via het Bestuur of mail naar BVRuinen@gmail.com.